De besturen van de afzonderlijke ouderverenigingen ontmoetten elkaar in 2000. Waar vroeger elke vereniging apart functioneerde, bleek dat er toch veel was waarmee ze konden samenwerken. Het begon met regelmatige ontmoetingen van de diverse besturen, maar kreeg gaandeweg vorm als organisatie. Vanaf 2003 werd de naam Koepel Hoogbegaafdheid gebruikt. In 2009 is de Stichting Koepel Hoogbegaafdheid opgericht. De bestuursleden zijn afkomstig uit een van de ouderverenigingen, maar besluiten zonder last of ruggespraak met de verenigingen. Ze worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

Jan Dijkstra
voorzitter

Theo van Waarden
secretaris

Michel Lambeek
penningmeester

Leonieke Boogaard
bestuurslid