kopBezoek ons op de Nationale Onderwijstentoonstelling 2023
Stand 01.D144. Klik op de afbeelding voor gratis toegangskaarten.

NOT 2023
  


De Koepel Hoogbegaafdheid

is het samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland. Deze verenigingen zijn Pharos, HINT Nederland en Choochem.

Ieder op zich zijn de verschillende verenigingen bezig met het invullen van bovenstaande doelstellingen op hun specifieke terrein.

De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen; daar waar nodig of profijtelijk fungeert de Koepel als aanspreekpunt voor (overheids)organisaties.

Daarnaast werkt de Koepel Hoogbegaafdheid nauw samen met het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid en met Stichting iQ+ in het project 'Vele gezichten van hoogbegaafdheid' om aandacht te vragen voor de problemen die hoogbegaafde kinderen/jongeren met een migratieachtergrond ervaren.


   etsn   


etsn   

deel op facebook        

v